Profiel   |    Diensten   |    Branches   |    Marten Groen   |    Bronnen   |    Nieuws   |    Contact


Bronnen

MGRP heeft het zoeken naar zakelijke informatie en deze te bewerken en presenteren als direct antwoord op uw vraag als kerncompetentie. Voor het vinden van deze antwoorden staan de volgende bronnen tot mijn beschikking:

Bronnen:
Marktonderzoekrapporten
Naslagwerken
Bibliotheken
CBS
Brancheorganisaties
Overheden
Eurostat
Kamer van Koophandel

Online databases:
Reach
Kvk Online
Marketing Data
Amadeus